Yhdessä kohti hiiletöntä tulevaisuutta

Featured Image

Tiukemmat otteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja tarve edetä nopeasti kohti energiaomavaraisuutta ovat nostaneet sähkön merkitystä koko energiajärjestelmässä, todettiin tämänvuotisessa Hyvinvointia sähköllä -visioseminaarissa.

Tiedekeskus Heurekaan kokoontuneet 180 yritysjohtajaa, asiantuntijaa ja vaikuttajaa näkevät, että päästötön sähkön tuotanto, siirto ja käyttö kytkettynä digitalisaation mahdollisuuksiin on selkeä ja nopea tie kohti hiiletöntä tulevaisuutta. Haasteita on voitettavana, mutta visioseminaarissa esiteltiin niihin ratkaisuja niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä.

Tietoverkkojen rooli nousee esiin kriiseissä

Kuva_visioseminaari_Mikko_Hypponen_600

Kyberturvallisuuden asiantuntija Mikko Hyppönen herätti näkemään digitalisaation luoman uuden todellisuuden sekä ravisteli skenaarioilla, jotka osoittavat riippuvuutemme tietoverkoista. Niiden toimivuus nousee tärkeydessä sähkönjakelun rinnalle ja ennen pitkää jopa ohi.

Ajankohtaiset esimerkit sotatoimien johtamisesta, kybervaikuttamisesta ja rikollisuuden siirtymisestä internetiin havainnollistivat, kuinka vahvasti verkko vaikuttaa elämäämme jo tänään. Silti edustamme vasta ensimmäistä nettiin mennyttä sukupolvea, ja iso muutos on vielä edessäpäin.

Hän kannusti toimiin kyberturvallisuuden vahvistamiseksi, mikä on ainoa mahdollisuus vähentää verkkorikollisuutta. Yksi keino on pitää tietojärjestelmät mahdollisimman yksinkertaisina, jotta vältetään ohjelmointivirheet ja niiden aiheuttamat haavoittuvuudet.

Energiakäänne vaikuttaa myös jakeluverkkoihin

Kuva_visioseminaari_Oras_Tynkkynen_2_600

Ilmastoratkaisuihin erikoistunut Oras Tynkkynen Sitrasta havainnollisti tietämme kohti energiajärjestelmää, joka edustaa niin kestävää kehitystä kuin energiaturvallisuutta. Hän kuvaa nykytilannetta energiakriisiksi rajun energian hinnan nousun, energian saannin häiriöiden sekä hyökkäyssodan rahoittamisen vuoksi.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii energiakäänteen tai -siirtymän, jossa energiantuotannon hiilidioksidipäästöt saadaan nopeasti laskemaan. Siihen ja energiakriisiin löytyy ratkaisu nopeimmin energian säästöstä, energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta. Pitemmällä tähtäimellä uuden fossiili-infran luomisen sijaan tulee kiihdyttää yhteiskunnan sähköistymistä.

Kuva_visioseminaari_Jukka_Lassila_600

Apulaisprofessori Jukka Lassila LUT yliopistosta totesi esityksessään, että energia-alalla on merkittävästi suurempi rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin mitä sen aiheuttamat päästöt antavat ymmärtää. Erityisesti päästöttömästi tuotetulla sähköllä ja entistä paremmalla sähköverkolla vähennetään myös monien muiden sektoreiden päästöjä.

Sähköverkkojen on siis vastattava nopeasti kehittyviin tarpeisiin. Oleellista on sähköverkkojen älykkyys, joka auttaa tasapainottamaan sähkön tuotannon ja käytön hetkittäistä vaihtelua. Lassila tarjosi lukuisia keinoja lisästä jakeluverkon joustavuutta, jolla esimerkiksi aurinko- ja tuulienergian osuutta sähkönkäytöstä voidaan kasvattaa.

Energiamurros tarvitsee lisää tekijöitä

Kuva_visioseminaari_Milka_Kortet_600

Johtava asiantuntija Milka Kortet Teknologiateollisuudesta muistutti osaajatarpeen kasvavan tulevaisuudessa ja patisti yritysmaailmaa tarjoamaan harjoittelu- ja työmahdollisuuksia uusille alalle pyrkiville. Nykyisin työ on käytännössä uuden työn oppimista yhdessä. Työntekijät etsiytyvät niihin työpaikkoihin, joilla se on mahdollista.

Huomisen osaajat ovat hänen mukaansa useilla eri koulutusasteilla, joilla tulee valmentaa digivihreään siirtymään, tarjota joustavaa täsmäkoulutusta ja nojata enemmän kumppanuuksiin eri toimijoiden kesken. Työikäinen väestö kasvaa vain maahanmuuton kautta, joten niin veto- kuin pitovoimaa muualta tuleviin on kasvatettava. Tähänkin tarvitaan oikeaa asennetta ja toimenpiteitä, Kortet patistaa.

Kuva_visioseminaari_auditorio_esitys_600

Tulevien tekijöiden kiinnostusta sähköistysalaan on herätettävä myös viestinnällä. Tästä on esimerkki visioseminaarissa esitelty monivuotinen Näkymätön voima -kampanja.

Vision teemat kannustavat toimintaan

Hyvinvointia sähköllä -visio sisältää neljä teemaa: viihtyisät, energiatehokkaat rakennukset palvelevat käyttäjiään ja tuottavat energiaa, sähkössä on älyä, sähkö liikuttaa ihmisiä ja tavaroita sekä sähkö lisää hyvinvointia ja turvallisuutta.

Näiden teemojen alle lukeutuu monia eri sovellusalueita sekä lukematon määrä eri projekteja sekä niitä toteuttavia yrityksiä ja asiantuntijoita. Visiohankkeen tehtävä on kannustaa ideointiin ja toteutukseen sekä korostaa yhteistyön merkitystä matkalla kohti hiiletöntä tulevaisuutta.

Hyvinvointia sähköllä -vision allekirjoittajajärjestöt ovat Sähköteknisen kaupan liitto ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, SESKO ry ja Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry. Lisäksi visiolla on yhteistyöyhteisöinään laaja joukko alan yrityksiä ja järjestöjä.

Vuosittainen seminaari on tärkeä osa visiohanketta. Allekirjoittajajärjestöt kiittävät inspiroivan seminaarin esiintyjiä, yleisöä ja toteutukseen osallistuneita onnistuneesta tapahtumasta.

Esitysten tallenteet ja diat ovat katsottavissa täällä.

Seuraava visioseminaari järjestetään 20.4.2023 Tiedekeskus Heurekassa. Seuraa visiohanketta tilaamalla uutiskirje.

Tilaa Hyvinvointia sähköllä -uutiskirje

Kuvat: STK / Samira Lee