Latausinfran kehitystä Saksassa ja Suomessa

Featured Image

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin järjestämän sähköisen liikenteen seminaari 31.5.2022 kokosi sähköisen liikenteen ja energia-alan ammattilaisia Pasilan Veturitalleille.

Tilaisuus oli osa Saksan Talous- ja Ilmastoasioiden ministeriön German Energy Solutions Initiative -aloitetta, joka pyrkii edistämään saksalaisten pk-yritysten vientiponnistuksia energiatekniikan alueella eri maissa. Seminaarissa olivat esillä sekä Suomen ja Saksan sähköisen liikenteen kannalta tärkeät teemat että yritysten ratkaisutarjonta.

Sähkön energiatehokkuus vahva kilpailutekijä

Fraunhofer IEE:n Dr. Ing. Bernhard Ernst hahmotti erilaisten sähkön käyttötapojen energiatehokkuuseroja todeten, että lämpöpumput ja sähköautot ovat energiatehokkaimpia tapoja käyttää sähköä etenkin verrattuna PtoX-teknologioihin, joilla pyritään korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Dr. Ernstin esittämässä Saksan vuotta 2050 koskevassa sähkönkäyttöskenaariossa sähkönkäyttö kaksinkertaistuu ja se lisää tarvetta kuormanohjaukseen sekä sähköverkon kapasiteetin parempaan hyödyntämiseen.

Hän kertoi myös Saksan raskaan liikenteen sähkötiehankkeista ja arvioi, että kolmasosa Saksan moottoriteistä voitaisiin sähköistää käyttäen vain osa tietullitulosta. Hän arvioi myös akkusähköisen raskaan liikenteen ajoneuvojen tulevan vetykäyttöisiä edullisimmiksi akkujen hinnan laskiessa.

Isot panostukset päivittäistavarakaupan lataukseen

Tom von Bonsdorff K-Autosta kertoi K-ryhmän latausverkoston kehityksestä ja suunnitelmista täydentää päivittäistavarakaupan asiakkaiden palveluvalikoimaan sähköautojen latauksella. Latauspalvelut vastaavat Suomen kasvavan sähköautokannan tarpeisiin ja tarjoavat kätevän tavan täydentää auton latausta ruokaostosten yhteydessä.

Latausverkostoa laajennetaan merkittävästi sekä isompien kauppojen yhteyteen rakennettavilla suurteholatureilla että pienempiin kohteisiin asennettavilla peruslatureilla. Latauksen suosiosta kertoo hyvin se, että K-latausverkoston sähkönmyynti kolminkertaistui viimeisen vuoden aikana.

Polttokennoilla sähköä lataukseen

Elcogen Oy:n Sönke Hüls hajautetusta voimantuotannosta käyttäen kiinteäoksidipolttokennoja (SOFC). Elcogenin ratkaisu voi toimia sekä polttokennonna että vedyn tuotantoon soveltuvana elektrolyyserinä. SOFC-tekniikan etuna on hyvä hyötysuhde. Bioetanolilla toimiva polttokennoratkaisu soveltuu yhdistettäväksi latausasemiin, joilla ei ole verkkoliityntää tai sellaisen saaminen kestää pitkään.

Sähkövarastot mobilisoituvat

Dr. Markus Rosenthal Saksan sähkövarastoyhdistyksestä (BVES) kertoi sähkövarastojen kehityksestä ja varastoratkaisujen käytöstä pikalatausasemien yhteydessä. Markkinoiden uusimmat ratkaisut yhdistävät latausasemat ja sähkövaraston liikuteltavaksi kontiksi, jolla voidaan hoitaa esimerkiksi heikomman sähkönsyöttöyhteyden päässä tapahtuvan yleisötapahtuman sähköautojen lataus.

Raskaamman liikenteen sähköistyksessä vielä haasteita

VTT:n Marko Saarenketo kertoi Suomen sähköisen liikenteen kehityksestä ja näkymistä. Henkilöautojen vahvaa sähköistymistä täydentää uusien sähköbussien 50% markkinaosuus.

Saarenketo näkee sähköistymisen haasteiksi sähköverkon paikallisen kapasiteetin puutteen, raskaampien ajoneuvojen latauskenttien suuren huipputehontarpeen sekä latauskenttien maankäytön talouden. Sähköisen liikenteen jatkokehityksen kannalta olennaista on kehittää kaupallisten ajoneuvojen latausverkostoa skaalautuvasti ja hyödyntää resursseja älykkäämmin.

Matti Rae
Raecom Oy

Tilaa Hyvinvointia sähköllä -uutiskirje