Sähköistys on Euroopalle kriittisen tärkeää

Featured Image

Vain suora sähköistys kaikilla sektoreilla, energiatehokkuus ja uusi puhdas energiantuotanto voivat johtaa hiilettömään Eurooppaan.

Näin esittää Eurelectricin tuore Decarbonisation Speedways -selvitys, joka toteutettiin yhteistyössä Accenturen kanssa. Kuvassa raporttia esittelee pääsihteeri Kristian Ruby.

Selvitys tunnistaa kolme hiilidioksidipäästöjen vähentämisen skenaariota kohti net zero -tilaa vuoteen 2050 mennessä nykyisten politiikkojen pohjalta: Fit for 55, REPowerEu sekä Radical action, joka on laajennus viimeksi mainittuun nettonollatavoitteen saavuttamiseksi jo vuoteen 2040 mennessä.

Sähköistyminen on kaikkien kolmen skenaarion pääasiallinen keino vastata kasvavaan energiatarpeeseen. Selvityksessä asetetaan myös suuntaa antavia tavoitteita sektoreittain välivuosille 2030 ja 2040 sekä vuodelle 2050.

Noin 70 prosenttia Euroopan loppuenergiantarpeesta liikenteessä, rakennuksissa ja teollisuudessa täytetään fossiilisilla polttoaineilla. Siksi juuri nämä sektorit ovat keskeisessä asemassa päästöjen vähentämisessä.

Puhdasta sähköä on saatavissa uusiutuvista energialähteistä, kun taas energiatehokkuuden parantaminen johtaa kokonaisenergiantarpeen vähenemiseen. Epäsuoraa sähköistystä esimerkiksi vedyn avulla suositaan ainoastaan vaikeasti sähköistettävillä sektoreilla kuten raskaassa teollisuudessa ja raskaassa liikenteessä.

Rakennuksilla on suurin absoluuttinen sähkön tarve, kun taas liikenteessä nähdään suurin suhteellinen kysynnän kasvu. Raportti pitää tärkeänä sähköntuotannon uudistamista ja uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin kasvattamista.

Katso raportti dioina.
Lue lähteenä käytetty artikkeli.

 

Tilaa Hyvinvointia sähköllä -uutiskirje