Suomi sähköisen liikenteen edelläkävijäksi

Featured Image

Vuosikymmenen lopussa liikenteessä on miljoona sähköistä henkilöautoa, joista 60 % on täyssähköisiä. Tämä on yksi Sähköinen liikenne ry:n tavoitteista.

Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä toimiva yhdistys kuvaa tavoitteet ja niiden taustat julkaisussaan Suomi sähköisen liikenteen edelläkävijä vuonna 2030. Sen mukaan koko tieliikenteen sähköistyminen edistää päästövähennystavoitteiden saavuttamista

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa Suomen tavoitteeksi on asetettu kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2045 mennessä kotimaan liikenne tulee olla nollapäästöinen. Liikenteelle asetetut päästövähennystavoitteet tukevat myös Suomen hiilineutraalisuustavoitetta vuodelle 2035.

Liikenteen päästöistä yli 90 % on lähtöisin tieliikenteestä. Henkilöautot aiheuttavat yli puolet tieliikenteen päästöistä. Kuorma- ja pakettiautojen osuus on yli 40 %.
 
Sähköllä energiatehokkaasti kohti nollapäästöistä liikennettä

Liikenteen päästöjen puolittaminen ja kehityskulku kohti nollapäästöisyyttä edellyttää merkittävää tieliikenteen sähköistymistä jo vuoteen 2030 mennessä. Toimialan näkemyksen mukaan päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2030 joka kolmas tieliikenteen kilometri tulee olla sähköinen.

Vuonna 2030 päästöjen puolittamiselle suotuisan kehityskulun seurauksena teillämme liikkuu yli miljoona sähköistä henkilöautoa, joista vähintään 60 % on täyssähköjä. Uusista pakettiautoista vähintään 2/3 on sähköisiä ja sähköpakettiautojen määrä liikenteessä saavuttaa 50 000 auton rajapyykin.

Kaupunkien bussiliikenne on täysin sähköistynyt ja kaupunkilogistiikan vahvan sähköistymisen perustana ovat käytettävyys, ympäristöarvot ja energiataloudellisuus. Pisimmätkin kuljetusreitit ovat sähköistyneet sähkökuorma-autojen kasvaneen toimintasäteen ja kuljetusketjuihin optimoidun kattavan latausverkoston myötä.

Yhdistyksen julkaisu kattaa sähköisen liikenteen aihealueet lisäksi seuraavin otsikoin:

  • Kuluttajien ja yritysten valinnat ratkaisevat tieliikenteen päästöttömyyskehityksen
  • Päästövähennyksille suotuisan kehityskulun keskeiset edellytykset
  • Sähköenergian päästöttömyys luo kestävän pohjan liikenteen sähköistymiselle
  • Liikenteen sähköistyminen on systeemitason muutos
  • Sähköinen liikenne on uuden liiketoiminnan lähde ja talouden uudistaja
  • Sähköisen liikenteen klusterilla on edellytykset tehdä Suomesta kokonaisvaltainen edelläkävijä
  • Yhteistyöllä edelläkävijäksi vuonna 2030

Lue kokonaisuudessaan Suomi sähköisen liikenteen edelläkävijä vuonna 2030.

Katso julkaisun pääkohdat dioina.

Lue uutinen aiheesta.

Lähde: Sähköinen liikenne ry

 

Tilaa Hyvinvointia sähköllä -uutiskirje