Energiakriisi, energiakäänne, energiatehokkuus

Featured Image

Oras Tynkkynen: Kuinka tuloillaan oleva energiakriisi suhteutuu energiakäänteeseen ja mikä rooli energiatehokkuudella sekä energian säästöllä tässä kaikessa on?

Kolme syytä puhua energiakriisistä

Tänä keväänä energiatalouden näkymät muuttuivat lähes täysin, totesi Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen kevään Hyvinvointia sähköllä -visioseminaarissa.

"On ainakin kolme perustetta nimetä edessämme oleva tilanne energiakriisiksi. Ensinnäkin energiahyödykkeiden hinnat Euroopassa ovat nousseet rajusti. Se ei välttämättä tunnu autottoman kerrostaloasujan lompakossa samalla tavalla kuin haja-asutusalueen omakotiasujan kohdalla. Yrityksissä se kuitenkin heikentää ratkaisevasti esimerkiksi kuljetusalan kannattavuutta ja vientiyritysten kilpailukykyä."

Toinen syy Tynkkysen mukaan on, että edessä saattaa olla merkittäviäkin äkillisiä häiriöitä energian saatavuudessa. Venäjän kaasuhanojen sulkeminen on tästä esimerkki. Kolmas syy kutsua tilannetta energiakriisiksi on moraalinen. Vaikka pakotteita on asetettu, olemme silti rahoittaneet hyökkäyssotaa ostamalla fossiilisia polttoaineita Venäjältä. EU-maat ovat maksaneet niistä sodan aikana noin 20 miljardia euroa kuukaudessa.

Myös energiakäänne tarvitsee ratkaisunsa

Maailman päästöt tuli puolittaa jokaisella vuosikymmenellä, jotta päästäisiin lähelle asetettuja ilmastotavoitteita. Koska energiantuotanto on ylivoimaisesti suurin yksittäinen hiilidioksidin lähde, niin tarvitsemme energiakäänteen. Sitä kutsutaan myös energiasiirtymäksi.

Kuinka energiakriisi ja energiakäänne suhteutuvat toisiinsa? Brittiläinen Tony Blair Institute on ristiintaulukoinut erilaisia energiaratkaisuja kahdella perusteella: miten ne auttavat parantamaan energiaturvallisuutta eli vastaamaan energiakriisiin, ja toisaalta miten ne edistävät energiakäännettä vähentäen energiantuotannon päästöjä.

Osa listatuista energiaratkaisuista pärjää huonosti molemmilla mittareilla. Toisaalta on koko joukko ratkaisuja, jotka tehoavat molempiin ongelmiin yhtä aikaa.

Kaikkein tehokkaimpien joukossa ovat energiansäästö ja energiatehokkuus, energiankäytön kulutusjousto, hukkalämmön hyödyntäminen ja lämpöpumput, tuuli- ja aurinkoenergia, biokaasu, vety ja synteettiset polttoaineet, sähkö- ja lämpövarastot sekä sähkönsiirtoyhteyksien parantaminen. Kuten huomataan, moni näistä liittyy sähköön ja yhteiskunnan sähköistymiseen.

Nopeimmin vaikuttavat keinot arvokkaimpia

”Energiakriisi voi olla totta meilläkin jo ensi talvena, joten pitkää valmistelua vaativat hankkeet eivät ehdi avuksi”, Oras Tynkkynen sanoo. ”Polttoaineen vaihdos voimalassa voidaan tehdä joissain tapauksissa hyvinkin nopeasti. Myös energian säästö ja energiatehokkuuden parantaminen alkavat vaikuttaa välittömästi. Esimerkkejä näistä ovat valaistuksen uudistaminen lediaikaan, aurinkopaneelien asennus ja hieman hitaampana rakennusten energiaremontit.”

Uuden infrastruktuurin rakentaminen fossiilienergian varaan on liian hidasta energiakriisin ratkaisemiseksi. Toisaalta infra on käyttöiältään niin pitkä, että se jarruttaa energiakäänteen toteutumista. Esimerkiksi tämänkaltaisesta infrasta sopii maakaasun uusi tuontiterminaali.

Energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästö ovat keskeisen tärkeitä siirryttäessä kohti hiilineutraalia maailmaa. Niistä löytyy paljon sellaisia päästöjen vähentämisen keinoja, jotka ovat myös taloudellisesti kannattavia.

Esimerkiksi öljykriisin aikaan Suomessa energian kokonaiskulutus laski 8 prosenttia ja öljyn kulutus 13 prosenttia yhdessä vuodessa. Japanissa puolestaan luovuttiin voimalaonnettomuuden jälkeen ydinvoimasta kerralla. Puolet näin menetetystä ydinvoimatuotannosta pystyttiin korvaamaan energiansäästöllä ja energiatehokkuutta parantamalla.

Selkeillä käsitteillä ja innostavilla mielikuvilla tuloksia

Energia-aiheeseen liittyvät käsitteet kaipaavat selkeytystä. Jokainen voi edistää energiatehokkuutta vaihtamalla valaisimeen ledilampun ja säästää energiaa sammuttamalla valon kokonaan. Näin yksinkertaisia eivät nämäkään käsitteet ei ole silloin, kun puhutaan isommista järjestelmistä tai kiinteistöistä. Tällöin astuu kuvaan myös taloudellinen kannattavuus sekä uudet liiketoimintamallit, joita tulisi kehittää energiatehokkuuden edistämiseksi.

Mielikuvilla on suuri merkitys joukkojen saamisessa mukaan. Lentokenttien mainostauluista joka toisessa on tuulivoimalan kuva edustamassa yrityksen ympäristöarvoja. Silti arkisemman näköisellä taajuusmuuttajalla energiatehokkuuden tuottajana voi olla tuulivoimaakin suurempi vaikutus ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Se vaan ei todellakaan näytä yhtä hohdokkaalta kuin voimalan siivet sinistä taivasta vasten. Voidaanko mielikuvaa energiatehokkuudesta kehittää innostavammiksi?

Kansakunnan ylpeyttä nopeasta kehityksestä kohotettiin aikanaan kuvaamalla maan sähköistämisen hyötyjä niin Neuvostoliitossa kuin Yhdysvalloissakin. Myöhemmin Suomessa vahvistettiin yhteistä kokemusta edistyksestä perustamalla ydinvoimaloita. Voitaisiinko tänä päivänä nostaa suomalaisten arvontuntoa tuomalla esiin kansainvälistä johtoasemaamme energiatehokkuudessa?

Katso visioseminaarin valokuvat ja tallenteet esityksistä.

Lähde: Oras Tynkkysen esitys Hyvinvointia sähköllä -visioseminaarissa 12.5.2022.
Kuva: Samira Lee

Tilaa Hyvinvointia sähköllä -uutiskirje