Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelmassa liikenteen päästöjen vähentämisellä on tärkeä osa. Ympäristötarkastaja Karoliina Isoaho kertoi miten tavoitteeseen päästään STK:n ja FCG:n yhteisessä Puhtaiden avoneuvojen direktiiviä käsittelevässä webinaarisarjassa.

Liikenteen osuus CO2-päästöistä on tällä hetkellä noin neljännes. Suurin osa tästä aiheutuu yksityisestä henkilöautoilusta. Kaupungin omien ajoneuvojen päästöt ovat pieni osa kokonaisuudesta, mutta hankinnoissa halutaan toimia kunnianhimoisesti.

“Helsingin hiilineutraaliustavoite aikaistui viidellä vuodella vuodesta 2035 vuoteen 2030, joten työnsarkaa riittää tulevana kahdeksana vuotena”, Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Karoliina Isoaho sanoo.

Puhtaiden ajoneuvojen tiekartta ohjaa Helsingin ajoneuvokalusto- ja kuljetuspalveluhankintoja sekä sähköautojen latauspisteiden tarvetta. Vesa Peltolan puheenvuorossaan esittelemä Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi tukee Helsingin tavoitetta.

”Tiekarttatyössä selvitetään muun muassa sitä, missä hankinnoissa direktiivin vaatimuksia kannattaa ensimmäisenä lähteä toteuttamaan kustannusten, ajoneuvojen käyttötarkoitusten ja markkinoiden kehityksen perusteella”, Isoaho täsmentää.

Helsingillä on yhteensä noin 1300 ajoneuvoa, ja niiden lisäksi paljon kuljetuspalveluhankintoja (sote-, potilas-, koulu- ym. -kuljetuksiin) sekä kalustohankintoja rakennushankkeisiin. Tavoitteena on, että vuoteen 2027 mennessä henkilöautokalusto on sähköistetty.

Pilotointia sotelle

Kaupunki toteutti vuonna 2021 pilottiprojektin sote-toimialalle, jossa sote-toimiala, rakentamispalveluliikelaitos Stara ja kaupunkiympäristön toimiala hankkivat sähköautoja ja rakennuttivat latauspisteitä. Tarkoituksena oli kehittää toimintamalli kaupungin muidenkin toimialojen hyödynnettäväksi.

Pilottiprojektista kirjattiin tuloksena kehittämisprosessi, jonka askeleita ovat

  • tarkka ajoneuvolistaus ja käyttöselvitys
  • kiinteistöjen sopivuusselvitys
  • sopivien ajoneuvojen valinta
  • sopivan lataustehon valinta
  • mahdollisen latauspalvelun tarjoajan valinta
  • sähkösuunnittelu
  • rakennuttaminen ja käyttöönotto käyttäjien opastuksineen.

Vuoden 2021 aikana uudistettiin noin 50 sote-toimialan käytössä olevaa autoa ja rakennettiin latauspisteet.

”Sotella toiminta on välillä niin kriittistä, että lataus ei saa olla sattumanvaraista tai uupua missään vaiheessa”, Isoaho kuvaa tilannetta.

Latausinfra kehittyy

Helsingissä on tällä hetkellä noin 100 julkista sähköautojen latauspistettä katujen varsilla ja noin 50 liikunta- ja ulkoitupaikkojen yhteydessä.

”Tavoitteena on, että julkisten latauspisteiden osuus kaikista latauspisteistä on noin 10 prosenttia”, Isoaho kertoo.

Vuosina 2022–2023 rakennetaan henkilöautoille ja takseille 55 uutta sähköautojen julkista latausasemaa, joihin tulee useita latauspisteitä. Kohdealueena on Helsingin keskusta ja sen ympäristö, koska julkisten latauspisteiden tarve on siellä suurin.

Periaatteena on, että Helsinki vuokraa katutilaa operaattorille, joka rakentaa ja operoi latauspisteen, eli kaupunki ei itse operoi niitä.

Katso Karoliina Isoahon puheenvuoron webinaaritallenne:

Tilaa Hyvinvointia sähköllä -uutiskirje