Sähköllä on ratkaiseva rooli muutoksessa

Featured Image

Timo Kekkonen: STEK lisää ymmärrystä sähkön yhä kasvavasta roolista energiamurroksessa.

STEK on yleishyödyllinen ja yksityinen yhdistys, jonka tehtävänä on perinteisesti ollut edistää sähkön turvallista ja luotettavaa käyttöä. Nykypäivänä STEK toimii yhä enemmän energiatehokkuuden lisäämisen ja päästöttömän energian puolestapuhujana.

STEKin perustehtävänä on toimia sähkön turvallisen ja luotettavan käytön, energiatehokkuuden sekä älykkään sähkön hyödyntämisen edistäjänä. Viime aikoina yhdistyksen tehtävät liittyvät yhä enemmän energiamurrokseen ja kestävään kehitykseen.

– Pyrimme lisäämään tietoisuutta sähkön roolista energiamurroksessa, tuomaan esille faktoja ja tekemään tietoa ymmärrettäväksi. Haluamme tuoda keskusteluun positiivista näkökulmaa ja nostaa esille sen, miten jokainen voi omassa elämässään tai yhteisönsä jäsenenä tehdä hyviä päätöksiä, kertoo toimitusjohtaja Timo Kekkonen.

STEK tavoittaa eri-ikäisiä yleisöjä aina esikouluasteelta lähtien. Tärkeässä osassa toimintaa on yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö. Taloudellisista resursseista merkittävä osa käytetään alan tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen.

Yhdistys haluaa myös saada nuoret kiinnostumaan työmahdollisuuksista ja varmistaa että, alalla on jatkossa asiantuntevia osaajia.

– Esimerkiksi Näkymätön Voima -kampanjamme kertoo nuorille koululaisille mitä sähkö- ja energia-ala tarjoavat tulevaisuuden työpaikkana, Kekkonen mainitsee

Kekkonen muistuttaa, että ilman sähköä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ei ole mahdollista. Päästöttömiin energianlähteisiin siirtyminen tuo mukanaan laajasti erilaisia muutoksia.

– Uusiutuvissa energianlähteissä esimerkiksi sääolosuhteet vaikuttavat suoraan energian tuotantoon. Myös kuluttajien on hyvä olla tietoisia siitä, mitä on luvassa, Kekkonen toteaa.

Tänä vuonna STEK saa valmiiksi hankkeen, joka valottaa päästötöntä sähköntuotantoa helposti sisäistettävässä ja kiinnostavassa muodossa.

– YouTubessa julkaistava viihteellinen dokumenttisarja Linnanahteen Energiamurros esittelee Akin johdolla sähköntuotantotapoja kiinnostavalla ja positiivisella tavalla, Kekkonen kertoo.

STEK toimii etupäässä yhteistyössä kumppaniensa kanssa ja hyödyntää heidän osaamista ja verkostoja. Kekkonen uskoo, että jatkossa yhteistyötä vahvistetaan entisestään.

– Oma organisaatiomme on kevyt, ja haluammekin vahvistaa asemaamme yhteistyötahojen kanssa sekä etsiä uusia. Yhdistyksenä meillä on vähän rajoituksia, joten mielellämme kokeilemme rohkeitakin ideoita, hän summaa.

STEK

  • jäsenkunta muodostuu muista yhdistyksistä
  • toiminta rahoitetaan varallisuuden tuotolla
  • vuosittainen budjetti noin 2,5 miljoonaa
  • tavoittaa yleisöjä esikoululaisista opiskelijoiden kautta laajaan kuluttajakuntaan

Tutustu tarkemmin: https://stek.fi